fbpx

Fejeinstruktion

Vedligeholdelse

I Danmark spiller de fleste på teglgrus og da disse baner kræver en meget stor daglig vedligeholdelse både af banepersonalet og af medlemmerne – såfremt de skal vœre til at spille på – er det vigtigt, at medlemmerne orienteres om deres del af opgaven. Sker det ikke, kan det – udover en ekstraudgift for klubben – blive nødvendigt at lukke banen i en lœngere periode i forbindelse med en istandsættelse/renovering af banen. Hermed nogle retningslinier for den daglige vedligholdelse:

  • Husk, at der kun er adgang til banen med tennissko.
  • Medlemmerne lægger efter spillet gruset på plads. Er der under spillet kommet huller i toplaget, lukkes de med fod / skraber inden banen fejes.
  • Linier fejes – anvend en liniefejer, der ikke fjerner gruset på siden af linien (evt. blitz).
  • Banen vandes efter behov.
  • Banepersonalet fjerner løbende det løse grus, der normalt lægger sig langs hegnet. Derefter udlægges nyt grus på de slidte områder (typisk ved bag- og servelinier samt langs linier).
  • Banen skal være fugtig inden gruset udlægges – banen gennemvandes.

Udføres vedligeholdelsen som beskrevet, bliver en eventuel hovedreparation i løbet af sæsonen ikke aktuel. Tidsforbrug for medlemmerne ligger kun på 5 minutter pr. bane pr. time.

Normalt er banepersonalet kun til stede i dagtimerne fra mandag morgen til fredag middag. Derfor stilles der specielt store krav til medlemmerne i aftentimerne og i weekenden, hvor banen endvidere er meget belastet.

Tennisklubberne er så heldigt stillet, at der er tradition for, at tennisspillerne selv deltager i den daglige vedligeholdelse af tennisanlægget. Sammen med baneinspektøren udfører medlemmerne den daglige vedligeholdelse, medens efterårs- og forårsklargøring normalt udføres af baneinspektøren, der også har ansvaret for anlægget. Baneinspektøren er medlem af bestyrelsen og har enten medlemmer, ansat personale, kommunen eller et firma til at udføre arbejdet. Større klubber ansætter en baneinspektør til at løse banepasningsopgaver m.m. i klubben.

Share This