Generalforsamling 2017

Slagelse den 4. februar, 2017.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Slagelse Tennisklub 
den 19. marts 2017 kl 11.30 i tennisklubbens lokaler.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
 2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af reviderede årsregnskaber for Slagelse Tennisklub og Slagelse Tenniscenter.
 4. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år baseret på forelagt budget samt bestyrelsens planer for det kommende år.
 5. Behandling af indkomne forslag.
  Disse skal være formanden i hænde senest den 15. februar for at blive behandlet på generalforsamlingen.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  – I lige år vælges: Formand samt 3 bestyrelsesmedlemmer
  – I ulige år vælges: Formand samt 3 bestyrelsesmedlemmer.
  På valg er:
  – Frederik Christensen,
  – Paul Michael Nielsen
  – Freddie Nielsen.
  De to sidstnævnte ønsker ikke genvalg.
 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer til Slagelse Tenniscenter, hvoraf det ene medlem er formanden for anlægsudvalget for Slagelse Tennisklub.
 8. Valg af 2 revisorer.
 9. Eventuelt.

Vel mødt til Generalforsamling.

På bestyrelsens vegne

Axel Toft
Formand.

Nyt trænings initiativ

Slagelse Tennisklub har i flere år tilbudt Senior Drop-In hver søndag fra 9.00 til 11.00, med stor success.
–  Vi ønsker derfor at brede Drop-In konceptet ud, og tilbyde tennis til en større aldersgruppe.

Derfor vil vi nu lancere Unge Drop-In.

Mandage fra 18.00 til 20.00
Torsdage fra 18.00 til 20.00

I tennishallen.

Drop-In konceptet går i alt sin enkelthed ud på at du ikke behøver at tilmelde dig for at deltage.
Det eneste du behøver er at komme til trænings start, iført træningstøj og indendørs sko, så har vi
ketchere og bolde til udlån, og vores dygtige instruktører skal nok være klar til at hjælpe dig igang.

Vi tilbyder 3 gratis prøvetimer, herefter er timeprisen 40 kroner.

Hvis du har spørgsmål til arrangementet, kan du rette disse til instruktørerne.

Vel mødt i Slagelse Tennisklub

Tommy Stolarsczky, tlf. 2298 8159
Freddie Hansen, tlf. 2874 4464

 

Se i øvrigt kalenderen for yderligere arrangementer.

Nytårskur og spil i tennisklubben

Lørdag den 21. januar klokken 14-16 byder Slagelse Tennisklub det nye år velkommen med et hyggearrangement for alle, både medlemmer og ikke-medlemmer af klubben.

Der vil blive spillet double på tre baner i hallen, og den fjerde har vi reserveret til alle dem der har lyst til at prøve at slå til en bold. Medbring rene sko, alt andet udstyr kan lånes af klubben. Instruktører står parat til at tegne og fortælle. For dem der slet ikke spiller bliver der hyggeligt samvær i cafeteriet. Klubben serverer kaffe og kage, og der er mulighed for at købe øl, vand, vin.

Klokken 16 er klubben vært ved et glas boblevin til alle.

Når 24 spillere har tilmeldt sig, er der ikke plads til flere på de tre baner, men på øvebanen og i cafeteriet er der ingen begrænsning.

Alle tilmeldte spiller 1 time. Jeg sætter holdene, så kampene bliver så jævnbyrdige som muligt, men kender jo ikke alle og må derfor leve med risikoen for at begå fæle fejl. Mød frem i god tid, så vi kan udnytte hele spilletiden. Både medlemmer og ikke-medlemmer kan tilmelde sig.

Tilmelding

Senest mandag den 16. januar til: stampe.hvidtfeldt@stofanet.dk.
Skriv i emnefeltet: Tennis Nytår.
Skriv tydeligt om du ønsker eller ikke ønsker at spille tennis i en time.

Det koster 50 kr. at deltage, hvis man er blandt de 24 tilmeldte spillere. Betaling sker kontant på dagen. For alle andre er arrangementet gratis.

Mange venlige hilsener fra
Slagelse Tennisklub og Vibeke Hvidtfeldt