(Opdateret)Materiale i forbindelse med generalforsamling

(Opdateret)

Vedlagt følger underskrevet årsregnskab for 2017, budgettet for tennisklubben i 2018 samt årsregnskabet for STC 2017

På bestyrelsens vegne,

Henrik Thomsen


 

Som forberedelse til generalforsamlingen d. 10. marts i Slagelse tennisklub, ønsker bestyrelsen hermed at dele tennisklubbens regnskab for året 2017 samt et forslag til vedtægtsændringer.

Dokumenterne kan hentes her:

Vel mødt

Bestyrelsen

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2018

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Slagelse Tennisklub
lørdag 10-3-2018 kl. 10.00 i Slagelse Tennisklub, Frederikshøjvej 20

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af de reviderede årsregnskaber for Slagelse Tennisklub og Slagelse Tenniscenter.
 4. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år baseret på forelagt budget, samt bestyrelsens planer for det kommende år.
 5. Behandling af indkomne forslag. Disse skal være formanden i hænde senest 15. februar for at blive behandlet på generalforsamlingen.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  A) I lige år vælges formand og 3 bestyrelsesmedlemmer
  B) I ulige år vælges formand og 3 bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer til Slagelse Tenniscenter, hvoraf det ene medlem er formanden for anlægsudvalget for Slagelse Tennisklub.
 8. Valg af 2 revisorer.
 9. Eventuelt.

Vel mødt,

På bestyrelsens vegne,

Axel Toft
Formand.

Kontingent opkrævning, vinter 2017

Kære medlemmer

Vi udsendte i slutningen af september 2017 opkrævninger til samtlige aktive medlemmer for perioden 1. oktober til 31. december 2017.

På grund af en systemfejl blev opkrævningerne desværre ikke sendt på mail til medlemmerne. Dette betyder, at rigtigt mange medlemmer ikke er klar over, at der er sendt en opkrævning.

Fakturaen ligger inde på de enkelte medlemsnumre, så hvis du går ind på: https://slagelsetennis.halbooking.dk/proc_mineopl.asp?tilafd=0 og klikker på dit navn eller medlemsnummer i højre hjørne, kommer du ind på din medlemsregistrering. Hvis du herefter klikker på “bjælken” fakturaer/betalinger i venstre side, vil de åbentstående fakturaer vise sig. Hvis du herefter klikker på fakturanummeret, kommer fakturaen med betalingsoplysning frem. Klubbens bankkonto er – reg.nr. 1551 – konto 3441049102.

Vi beder dig foretage indbetalingen snarest muligt og senest den 10. november 2017. Herefter vil der blive fremsendt rykkere.

Husk også løbende at rette dine medlemsoplysninger, hvis der sker ændringer (nyt telefonnummer, udgået fastnetnummer, ny mailadresse osv osv), så vi er sikre på, at du modtager informationerne fra klubben – herunder alle de nye tilbud om åben bane, træning, unge drop in mm.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Nye tiltag i Slagelse Tennisklub

Slagelse, oktober 2017
Det er en stor glæde at konstatere, at Slagelse Tennis Klub er inde i en rigtig positiv udvikling, såvel for ungdom som for seniorer.

Vi har et godt og positivt samarbejde med omegnsklubberne, indtil videre især med Sorø og Skælskør, men vi arbejder på at få så mange som muligt til at benytte vores dejlige hal i vintersæsonen.

Det er derfor med glæde at vi her kommer med en del nye tiltag:

 1. ÅBEN BANE torsdage fra 17-19 – du møder bare op, men skal naturligvis være medlem af klubben – pris kr. 30 pr. time – bolde stilles til rådighed
 2. ÅBEN BANE fredage fra 10-12 – du møder bare op, men skal naturligvis være medlem af klubben – pris kr. 30 pr. time – bolde stilles til rådighed.
  Første gang fredag den 3. november
 3. ÅBEN BANE for øvede/let øvede tirsdage fra 17-19. Alle medlemmer kan deltage. Tilmelding senest mandag kl. 18 til Iver Stampe – mail: stampe.hvidtfeldt@stofanet.dk eller til Lizzi Larsen – mail: lizzilarsen@webspeed.dk.
  Vi har indtil videre 2 baner i 2 timer, så der er plads til 16 deltagere efter først til mølle princippet.
  Vi prøver at sammensætte så lige kampe, som det er muligt. Pris kr. 30 pr. time.
  Første gang den 31. oktober.
 4. Træning v/Tommy Stolarsczyk for begyndere og let øvede mandage fra 19.30 til 21.00.
  Pris kr. 1.500 for perioden 1/10 2017-30/4 2018, der betales i 2 rater – henholdsvis kr. 450 for november og december 2016 (opkræves nu) og kr. 850 for perioden 1/1-30/4 2018, der opkræves pr. 1/1 2018.
 5. Unge DROP IN tirsdage 19-21 for øvede juniorer og ungseniorer, der er medlem af klubben.
  Kontakt evt. Nicolai Vincents Jørgensen – tlf. 40963722.
  Pris kr. 30 pr. time. Er du ikke allerede medlem af klubben, har du mulighed for at prøve et par gange, inden du melder dig ind.
Der er virkelig mange gode grunde til at komme i tennisklubben.

Vel mødt på banen,
Bestyrelsen

 

Nyt fra medlemsadministrationen

Kære alle,

Vi har nu taget fat på vintersæsonen, og bestyrelsen er i den forbindelse meget glade for at se, at belægningen i hallen til såvel træning som motionstennis ser høj ud.

Der er pr. 1. oktober sendt opkrævninger for kontingent og faste banetimer ud på mail til alle medlemmer. Dog har vi modtaget henvendelser fra en række personer, som har oplevet ej at have modtaget påmindelse herom på mail.

Af denne årsag opfordrer vi alle til at gå ind på www.slagelsetennis.halbooking.dk og logge ind på Jeres medlemsside. I bedes kontrollere, at Jeres kontaktinformationer er ajourførte. Herinde vil I ligeledes kunne se, hvorvidt I har modtaget opkrævninger for kontingent samt evt. faste banetimer i perioden oktober – december.

Skulle ovenstående give anledning til spørgsmål, er I meget velkomne til at henvende Jer på slagelsetennis@slagelsetennis.dk alternativt på tlf. 30 61 12 59 til Lizzi Larsen.

De bedste hilsner
Bestyrelsen