Om lidt starter vintersæsonen 2017

Udendørssæsonen går på hæld, og vi har nu vendt fokus mod den kommende indendørssæson, derfor vil tennisklubben gerne orientere om følgende:

• Invitation til vintertennis
• Prisliste for vinterhalvåret
• Aktiviteter
• Tenniscamp i efterårsferieN

Invitation til tennisspillere i vores omegnsklubber
Som i alle ved har vi i Slagelse et fantastisk indendørs anlæg og da vi stadigvæk har plads til flere spillere, vil vi gerne invitere alle tennisspillere i Vestsjælland til at være en del af tennisklubben i Slagelse i vintersæsonen, på lige fod med vore egne medlemmer.

Som medlem er det muligt at booke faste baner eller løse baner, deltage i træning og holdkampe, lokale turneringer og sociale begivenheder.

Rent administrativt er den enkleste løsning, at man melder sig ind i klubben for vintersæsonen.

Sammen kan vi dele glæden ved tennissporten samtidig med at vi kan fastholde tennis som en helårssport.
Vinterkontingent og træningspriser:

 • Der er ikke noget indmeldelsesgebyr, og kontingentet falder i 2 rater.
 • Kontingentet giver ret til at booke baner med andre medlemmer til timeprisen 120 kr./ time uanset tidspunkt.
 • Gæster betaler gebyr på 50 kr. udover banelejeprisen.
 • Vi vil meget gerne tilbyde træning. Træning for voksne betales særskilt.
 • Vi har en række dygtige trænere, der gerne vil gøre dit tennisspil bedre.
 • Er du allerede medlem, overfører vi automatisk dit medlemsskab til vintersæsonen, og du vil modtage en opkrævning fra tennisklubben.

Voksne over 25 år
Kontingent:
Rate 1: 525 kr. for periode 1/10 – 31/12-2017
Rate 2: 700 kr. for perioden 1/1 – 30/4-2018

Træning:
Rate 1: 650 kr. for periode 1/10 – 31/12-2017
Rate 2: 850 kr. for perioden 1/1 – 30/4-2018
Prisen dækker baneleje og instruktør. (skoleferier undtaget)

Der trænes:
Let øvede/ øvede – Torsdage i tidsrummet 18.00-19.30
Turneringsspillere – Torsdage i tidsrummet 19.30-21.00

Ungseniorer 17-25 år
Kontingent:
Rate 1: 450 kr. for periode 1/10 – 31/12-2017
Rate 2: 600 kr. for perioden 1/1 – 30/4-2018

Træning inkl. kontingent:
Rate 1: 675 kr. for periode 1/10 – 31/12-2017
Rate 2: 900 kr. for perioden 1/1 – 30/4-2018
Prisen dækker baneleje og instruktør. (skoleferier undtaget)

Juniorer 10-17 år
Kontingent:
Rate 1: 375 kr for periode 1/10 – 31/12-2017
Rate 2: 500 kr. for perioden 1/1 – 30/4-2018

1 ugentlig træning med instruktør
Rate 1: 600 kr. for periode 1/10 – 31/12-2017
Rate 2: 800 kr. for perioden 1/1 – 30/4-2018
Prisen dækker baneleje og instruktør. (skoleferier undtaget)

2 ugentlige træninger med instruktør
Rate 1: 900 kr. for periode 1/10 – 31/12-2017
Rate 2: 1.200 kr. for perioden 1/1 – 30/4-2018
Prisen dækker baneleje og instruktør. (skoleferier undtaget)

Børn fra 5-12 år
Kontingent inkl. træning

1 ugentlig træning med instruktør
Rate 1: 585 kr. for periode 1/10 – 31/12-2017
Rate 2: 780 kr. for perioden 1/1 – 30/4-2018
Prisen dækker baneleje og instruktør. (skoleferier undtaget)

2 ugentlige træninger med instruktør
Rate 1: 795 kr. for periode 1/10 – 31/12-2017
Rate 2: 1050 kr. for perioden 1/1 – 30/4-2018
Prisen dækker baneleje og instruktør. (skoleferier undtaget)

Nye medlemmer kan klikke her og udfylde skemaet:
Det er også muligt at kontakte bestyrelsesmedlem Lizzi Larsen på tlf. 3061 1259.

Aktiviteter:

 • Kulturnat i Slagelse d. 29. september
  Klubbens ungdomstrænere og børn demonstrerer minitennis ved “motionsfestivalen” på centertorvet i Vestsjællandscentret kl. 18.20-18.40
  Kom og støt op om dette
 • SLTU/DGI Skumtennisturnering i UV-Hallen i Slagelse d. 1. oktober
  For alle i mellem 6-17 år.
  Læs mere om arrangementet her
 • Tenniscamp for børn i efterårsferien u. 42
  Som noget nyt vil vi prøve at tilbyde tennisskole i efterårsferien i tidsrummet mandag til torsdag 9.00-15.00.
  Dette tilbud henvender sig til let-øvede – øvede børn. Der spilles med orange og grøn bold.
  Læs mere om arrangementet her
 • Drop-In – Hver søndag fra klokken 9.00 – 11.00
  I vintersæsonen er prisen kr. 30,- pr. time der afregnes på dagen evt. via mobile-pay på telefonnummer 26355792 – angiv dit navn

Vi fortsætter med udlejning af hallen i weekends til turneringer og camps, men der vil også være frie weekends, hvor der er plads til ” klubarrangementer ” og turneringskampe.

Vi vil gerne lave et udvalg bestående af interesserede spillere, der vil være med til at planlægge og stå for aktiviteter, arrangere klubturnering, holdkampe, lokale børneturneringer og motionsturneringer samt sociale arrangementer.

Vi vil gerne høre fra dig, hvis du har ideer eller kommentarer.

På vegne af bestyrelsen i Slagelse Tennisklub

Axel Toft
Formand

Mobil: 26733110
Mail: axeltoft1@gmail.com

Pressemeddelelse

Åbent Hus i Slagelse Tennishal

Som optakt til vintersæsonen i Slagelse Tennisklub inviteres alle tennisinteresserede i Vestsjælland til Åbent Hus i Tennishallen, Frederikshøjvej 20 i Slagelse, søndag den 10. september kl 15-18.

Der bliver lejlighed til gratis at prøve at spille i den flotte hal med 4 baner samt at melde sig til vinterens tennisspil i Klubben.
Man skal blot medbringe tennissko og sportstøj. Ketchere og bolde lånes på stedet.
Nybegyndere bliver tilbudt vejledning af klubbens instruktører.

Håbet er at gøre tennishallen til centrum for spillere fra hele Vestsjælland i vinterperioden.
Klubbens formand Axel Toft er glad for at kunne melde ud, at der nu er stabilt økonomisk grundlag under hallens drift, og klubbens mål er at øge medlemstallet og aktiviteten i hallen. Dette vil man prøve at opnå dels ved at tilbyde banerne til omegnsklubberne og at udleje hallen i week-ends til større turneringer og tenniscamps og dels ved at tilbyde tennis til skoleklasser i dagtiden.

I efterårsferien, uge 42, inviteres til tenniscamp i hallen for børn fra 7-15 år, mandag til torsdag kl 9-15. Dette er en rigtig god lejlighed til at lære tennis på 4 dage og være med til sjov motion og leg med engagerede instruktører. Se mere om dette arrangement på klubbens hjemmeside Slagelsetennis.dk hvor man også kan tilmelde sig direkte.

Med venlig hilsen
på vegne af Slagelse Tennisklub

Pressemeddelelse 28. Juni 2017

Pressemeddelelse
Slagelse, den 28. juni 2017
STATUS FOR SLAGELSE TENNISKLUB

Som det fremgår af artikel i Sjællandske 28/6, har Slagelse Tennisklub på grund af faldende medlemstal modtaget for stort medlemstilskud a conto fra Slagelse Kommune de foregående år. Det er en beklagelig situation, hvor klubben desværre ikke har været i stand til at tilbagebetale dette beløb af årsager, som er beskrevet nedenfor.

Den tungtvejende faktor i klubbens økonomi er den fondsejede meget flotte tennishal med 4 baner, som klubben lejer sig ind i. Hallen er bygget i 1978, hvor der var 900 medlemmer, men er dimensioneret til at rumme en klub på ca. 1200 medlemmer. Tennisanlægget anses som et af landets bedste.

Det, der tynger økonomien mest, er gælden til kreditforeningen BRF.
Hallen er en forudsætning for, at der kan spilles tennis i Slagelse fra oktober til april. For mange ledige haltimer i hverdagen har dog medført, at klubbens økonomi er hårdt presset og vanskeliggør indfrielse af gældsforpligtelserne til BRF og Slagelse Kommune.

Siden 2016 har en ny bestyrelse i erkendelse af problemstillingen været i tætte forhandlinger med Slagelse kommune for at finde en løsning. En model med kommunal overtagelse af hallen har været på tale, men dette har kommunen ikke fundet midler til. Et tilbud om, at kommunen kunne leje sig ind i hallen i hverdagstimerne til brug for skoletennis, har været foreslået fra klubbens side uden resultat.

Tennishallen er et vigtigt aktiv for byen, og kan ikke uden større omkostninger til ombygning anvendes til andre sportsaktiviteter bla. på grund af gulvets særlige beskaffenhed.
Foruden medlemmernes betaling for brug af hallen, er der i de fleste weekends omfattende udlejning af hallen til turneringer med spillere fra hele landet samt camps med overnatningsmuligheder for udenbys klubber.

Den daglige drift hviler på stor frivillig indsats fra medlemmerne.
Bestyrelsens mål er at øge medlemstal via forskellige attraktive tilbud til borgerne. Der er derfor iværksat en handleplan, som bl a indeholder:
• Åbent hus arrangementer søndage kl. 9-11 og torsdage kl. 18-20, med tilbud om prøvetimer.
• Omfattende introduktionstilbud hvor skoleklasser har været på besøg på banerne, foreløbig 500 børn i denne sæson.
• Plan om at gøre tennishallen til centrum for vinteraktiviteter for omegnsklubberne i Vestsjælland.
• Tenniscamp for børn i uge 31 i sommerferien, 4 dage med tennis, leg og sjov fra kl. 9-15.
• Invitationer til beboerne på Sportscollege og ungdomsboliger og sygehusets ansatte med tilbud om prøvetimer i klubben.

Desuden har bestyrelsen iværksat store besparelser på trænersiden, idet det meste af træningen nu varetages af frivillige lokale trænere, ligesom rengøring og vedligeholdelse af hallen udføres på frivillig basis.

Bestyrelsen har opnået en aftale med BRF om en 2-årig henstand med afdrag på hallen, men BRF har gjort dette betinget af en lignende 2-årig henstandserklæring fra Slagelse Kommune. En sådan henstand håber klubben på, at Slagelse kommune accepterer ved udvalgsmøde i Fritidsudvalget i august.

Et 2-årigt ”pusterum” med nedsat gældsafvikling vil give klubben mulighed for at gennemføre de skitserede udviklingsplaner om øget aktivitet og en deraf følgende bedre økonomi.
På bestyrelsens vegne,

Axel Toft
formand

Træningstilbud og priser – sommer 2017

Prisliste og træningstilbud for sæson sommer 2017 – perioden Maj til og med September 2017.

Mini tennis
Henvender sig til børn i aldersgruppen 5-12 år
Der spilles efter Play & Stay princip, med rød og orange bold

Træning med instruktør,
– Mandage fra kl. 16.00 – 18.00
– Onsdage fra kl. 16.00 – 18.00

Kontingent inkl. 1 ugentligt træningspas kr. 145,- pr. md.
Kontingent inkl. 2 ugentlige træningspas kr. 245,- pr. md.

Junior tennis
Henvender sig til børn i aldersgruppen 10-17 år
Der spilles efter Play & Stay princip, med orange, grøn og gul bold

Træning med instruktør,
– Mandage fra kl. 16.00 – 18.00
– Onsdage fra kl. 16.00 – 18.00

Kontingent uden træning kr. 125,- pr. md.
Kontingent inkl. 1 ugentligt træningspas kr. 200,- pr. md.
Kontingent inkl. 2 ugentlige træningspas kr. 300,- pr. md.
Kontingent giver adgang til frit at booke baner med andre medlemmer.

Ung-Senior
Henvender sig til unge i aldersgruppen 17-25 år
Træning med instruktør er opdelt,

– Onsdage fra kl. 18.30 – 20.00 Begyndere / let øvede
– Mandage fra kl. 18.00 – 19.30 Øvede

Kontingent uden træning kr. 150,- pr. md.
Kontingent inkl. 1 ugentligt træningspas kr. 225,- pr. md.
Kontingent giver adgang til frit at booke baner med andre medlemmer.

Senior
Henvender sig til alle over 25 år

Træning med instruktør,
– Mandage fra kl. 18.30 – 20.00 Let øvede / Motion

Kontingent uden træningspas kr. 175,- pr. md.
Kontingent inkl. 1 ugentligt træningspas kr. 250,- pr. md.
Kontingent giver adgang til frit at booke baner med andre medlemmer.

Øvrige tilbud

Familie tennis
Henvender sig til forældre der gerne vil spille med et barn der allerede er medlem.
Med et familie tennis abonnement kan en forælder frit booke bane sammen med sit barn.

Med et familie tennis abonnement kan en forælder desuden anvende tennis-anlægget i tidsrummet hvor barnet træner. (Hvis der er ledig kapacitet)

Pris kr. 300,- for sommer 2017

Passivt medlemskab
klubmedlemskab uden ret til banebooking. kr. 150,- pr. år.

Drop-In
Henvender sig især til prøve-medlemmer samt nye medlemmer der savner netværk og spillepartnere.
Vi tilbyder uformel instruktion og hyggeligt tennisspil.
Gratis om sommeren

Gæstetime
Gæster, som spiller med et medlem. Kr. 50,- pr. gæst pr. time.

 

Hvem skal være årets frivillige?

I forbindelse med den årlige generalforsamling den 19. marts 2017, ønsker bestyrelsen på klubbens vegne at give anerkendelse til en person der har gjort noget særligt for klubben, som frivillig.

Kender du et medlem i Slagelse Tennisklub, som du synes gør en forskel i hverdagen og som fortjener anerkendelse for dette, så skriv et par linier til undertegnede.

Send dit forslag til Paul på  pmn42@gmail.com, senest den 18. marts 2017.

På bestyrelsens vegne,

Paul M. Nielsen.

Sommertræning og holdturnering

Vi vil gerne danne os et overblik over jeres ønsker med hensyn til at deltage i træning og eventuelt turnering på hold i den kommende sommersæson.

Derfor inkaldes til spillermøde den 2. marts kl. 19.00 i Tennishallen

Vi har planer om at tilbyde træning for børn i flere aldersklasser, unge og seniorer.

Mød op og bidrag til mødet med dine ønsker og forslag til aktiviteter på tennisbanen.

På bestyrelsens vegne

Axel Toft
Formand.