Sommertræning og holdturnering

Vi vil gerne danne os et overblik over jeres ønsker med hensyn til at deltage i træning og eventuelt turnering på hold i den kommende sommersæson.

Derfor inkaldes til spillermøde den 2. marts kl. 19.00 i Tennishallen

Vi har planer om at tilbyde træning for børn i flere aldersklasser, unge og seniorer.

Mød op og bidrag til mødet med dine ønsker og forslag til aktiviteter på tennisbanen.

På bestyrelsens vegne

Axel Toft
Formand.

Nyhedsbrev, februar 2017

Slagelse Tennisklub, februar 2017

Kære Medlemmer i Slagelse Tennisklub

Der er nu gået 3 mdr. siden den ekstraordinære generalforsamling, hvor bestyrelsen blev suppleret op og fornyet.

Bestyrelsen vil med dette nyhedsbrev gerne fortælle om hvad der arbejdes på.

 • Bestyrelsen arbejder målrettet på at fastholde Slagelse Tennisklub som helårsklub og genskabe en klubstruktur med diverse udvalg bemandet af ildsjæle, som vil arbejde for en velfungerende klub til glæde for alle.
 • Der arbejdes på at løse de økonomiske problemer, så tennishallen forbliver på klubbens hænder.

  Plan 100, EN NY START, der er under udarbejdning af bestyrelsen, sætter mål for vores ambitioner og redegør for budget 2016, 2017 og 2018.

 • Vi må se i øjnene, at medlemstallet er det laveste gennem mange år, og en forøgelse af medlemstallet er bydende nødvendigt for en velfungerende klub og en sund økonomi. Der er mange udfordringer i dette, og bestyrelsen appellerer til alle i klubben om at deltage aktivt i at skaffe flere medlemmer, det være sig nye tennisspillere eller tidligere medlemmer, for disse sidste er der mange af derude.
 • Vi har brug for mange hænder og hoveder til at hjælpe, og vi modtager med glæde jeres forslag til, hvad I eventuelt kunne bidrage med.
 • Der skal etableres træning for diverse aldersklasser, dvs indgåelse af aftaler med trænere, kommunikation til presse og omgivelser om diverse tilbud. Dette kan kun gøres med udvalg bemandet med medlemmer, der brænder for sagen.
 • Der er etableret en ny hjemmeside www.slagelsetennis.dk som vil være en vigtig platform i kommunikationen mellem klubben og medlemmerne.
 • Husk at kontingentbetaling til klubben starter den 1. maj.
Kommende arrangementer – information kan findes på hjemmesiden
 • 19. marts, Ordinær Generalforsamling
 • 22. april, Standerhejsning
 • 29. april, Tennissportens dag
Kom og støt din klub.

Nyt trænings koncept – Unge Drop-In
Slagelse Tennisklub har i flere år tilbudt Senior Drop-In hver søndag fra 9.00 til 11.00, med stor success.
–  Vi ønsker derfor at brede Drop-In konceptet ud, og tilbyde tennis til en større aldersgruppe.

Derfor har vi netop lanceret Unge Drop-In, hvor der spilles alle,

   Mandage fra 18.00 til 20.00
   Torsdage fra 18.00 til 20.00

I tennishallen.

Drop-In konceptet går i alt sin enkelthed ud på at du ikke behøver at tilmelde dig for at deltage. Det eneste du behøver er at komme til trænings start, iført træningstøj og indendørs sko, så har vi ketchere og bolde til udlån, og vores dygtige instruktører skal nok være klar til at hjælpe dig igang.

Vi tilbyder 3 gratis prøvetimer, herefter er timeprisen 40 kroner.

Hvis du har spørgsmål til arrangementet, kan du rette disse til instruktørerne.

Tommy Stolarsczky, tlf. 2298 8159
Freddie Hansen, tlf. 2874 4464

Løse banetimer
Kan reserveres ved at gå ind på www.slagelsetennis.halbooking.dk hvor man logger ind som gæst og betaler med kort.

Turneringer & Camps
Der vil sommeren igennem fortsat være en del turneringer og camps for andre klubber i weekender, men der vil fast være ledige baner markeret, som man kan tegne, og man opfordres til at ringe til turneringslederen, Henrik Maris tlf. 20 85 97 85, hvis der ser ud til at være fuldt optaget på bookingen. Der vil ofte kunne anvises plads på ledig bane.

På bestyrelsens vegne,

Axel Toft
Formand

Generalforsamling 2017

Slagelse den 4. februar, 2017.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Slagelse Tennisklub 
den 19. marts 2017 kl 11.30 i tennisklubbens lokaler.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
 2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af reviderede årsregnskaber for Slagelse Tennisklub og Slagelse Tenniscenter.
 4. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år baseret på forelagt budget samt bestyrelsens planer for det kommende år.
 5. Behandling af indkomne forslag.
  Disse skal være formanden i hænde senest den 15. februar for at blive behandlet på generalforsamlingen.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  – I lige år vælges: Formand samt 3 bestyrelsesmedlemmer
  – I ulige år vælges: Formand samt 3 bestyrelsesmedlemmer.
  På valg er:
  – Frederik Christensen,
  – Paul Michael Nielsen
  – Freddie Nielsen.
  De to sidstnævnte ønsker ikke genvalg.
 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer til Slagelse Tenniscenter, hvoraf det ene medlem er formanden for anlægsudvalget for Slagelse Tennisklub.
 8. Valg af 2 revisorer.
 9. Eventuelt.

Vel mødt til Generalforsamling.

På bestyrelsens vegne

Axel Toft
Formand.

Nyt trænings initiativ

Slagelse Tennisklub har i flere år tilbudt Senior Drop-In hver søndag fra 9.00 til 11.00, med stor success.
–  Vi ønsker derfor at brede Drop-In konceptet ud, og tilbyde tennis til en større aldersgruppe.

Derfor vil vi nu lancere Unge Drop-In.

Mandage fra 18.00 til 20.00
Torsdage fra 18.00 til 20.00

I tennishallen.

Drop-In konceptet går i alt sin enkelthed ud på at du ikke behøver at tilmelde dig for at deltage.
Det eneste du behøver er at komme til trænings start, iført træningstøj og indendørs sko, så har vi
ketchere og bolde til udlån, og vores dygtige instruktører skal nok være klar til at hjælpe dig igang.

Vi tilbyder 3 gratis prøvetimer, herefter er timeprisen 40 kroner.

Hvis du har spørgsmål til arrangementet, kan du rette disse til instruktørerne.

Vel mødt i Slagelse Tennisklub

Tommy Stolarsczky, tlf. 2298 8159
Freddie Hansen, tlf. 2874 4464

 

Se i øvrigt kalenderen for yderligere arrangementer.

Vi ses igen til foråret

Slagelse Tennisklub tilbyder i vintersæsonen 2016/17 ikke træning.
Vi glæder os til at byde nuværende såvel som nye medlemmer velkommen igen til foråret.

Udendørs sæsonen 2017 i STK vil starte med en standerhejsning lørdag d. 22. april.

Er de udendørs baner tilgængelige til spil før denne dato vil klubben informere om dette.

Tennissportens dag der i hele landet afholdes d. 29. april vil markere starten på den kontingent opkrævede udendørs sæson i 2017.

Dagen vil i STK blive brugt til velkomst til nye samt tidligere medlemmer samt til holdturnering og træning på hold for både juniorer, seniorer og veteraner.

Yderligere information omkring arrangementer og træningstilbud vil blive kommunikeret til klubbens medlemmer via e-mail samt her på hjemmesiden.

På gensyn til foråret 2017.
Slagelse Tennisklubs Bestyrelse

Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til
Ekstraordinær generalforsamling
Lørdag den 5. november 2016 kl. 11.00
Sted: Slagelse Tennis Center

Kære medlemmer
Flere gode kræfter har foladt bestyrelsen i Slagelse Tennisklub på grund af udlandsrejser, studiestart, arbejde mv. Vi har derfor brug for nye kræfter til bestyrelsen. Der afholdes derfor ekstraordinær generalforsamling med henblik på at afholde suppleringsvalg.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Kort orientering om klubbens status ved den fungerende formand
 3. Kort orientering om klubbens økonomiske status ved klubbens kasserer
 4. Debat: Hvad skal en ny bestyrelse have fokus på i fremtiden?
 5. Valg af formand:
  Den nye formand vælges for perioden frem til næste ordinære generalforsamling i marts 2017
 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
  – Vakant, vælges for perioden frem til generalforsamlingen i marts 2018 (efter Rasmus Larsen)
  – Vakant, Vælges for perioden frem til generalforsamlingen i marts 2017 (efter Mikkel Dyhr)
  – På grund af procedurefejl ved valghandlingen ved den sidste generalforsamling, er Henrik Maris på valg som bestyrelsesmedlem. Der vælges for perioden frem til generalforsamlingen marts 2018Til orientering er øvrige pladser i bestyrelsen besat således:
  – Axel Toft er valgt indtil marts 2018
  – Paul Michael Nielsen er valgt indtil marts 2017
  – Frederik Søndergaard Christensen er valgt indtil marts 2017
 7. Evt.