fbpx

Indkaldelse til
Ekstraordinær generalforsamling
Lørdag den 5. november 2016 kl. 11.00
Sted: Slagelse Tennis Center

Kære medlemmer
Flere gode kræfter har foladt bestyrelsen i Slagelse Tennisklub på grund af udlandsrejser, studiestart, arbejde mv. Vi har derfor brug for nye kræfter til bestyrelsen. Der afholdes derfor ekstraordinær generalforsamling med henblik på at afholde suppleringsvalg.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Kort orientering om klubbens status ved den fungerende formand
 3. Kort orientering om klubbens økonomiske status ved klubbens kasserer
 4. Valg af formand:
  Den nye formand vælges for perioden frem til næste ordinære generalforsamling i marts 2017
 5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
  – Vakant, vælges for perioden frem til generalforsamlingen i marts 2018 (efter Rasmus Larsen)
  – Vakant, Vælges for perioden frem til generalforsamlingen i marts 2017 (efter Mikkel Dyhr)
  Til orientering er øvrige pladser i bestyrelsen besat således:
  – Axel Toft er valgt indtil marts 2018
  – Henrik C. Maris er valgt indtil marts 2018
  – Paul Michael Nielsen er valgt indtil marts 2017
  – Frederik Søndergaard Christensen er valgt indtil marts 2017
 6. Evt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Slagelse Tennisklub