Årets tennisklub 2015

Slagelse Tennisklub er valgt i et stærkt kandidatfelt grundet bl.a. klubbens gode relationer til naboklubberne på Vestsjælland, gode relationer, der kontinuerligt er styrket via rollen som moderklub under DTF/DIF.

Slagelse Tennisklub tiltrækker mange spillere fra naboklubberne især i vinterperioden, spillere, som indgår i både klubtræning og på senior- og veteranhold.

Slagelse Tennisklub lagde i 2015 lokaler til megen træner- og referee-kursusaktivitet i DTF-regi.

Qua Voksenintroduktion og drop-in-tennis i både weekender og hverdage har man i Slagelse Tennisklub formået at skabe opmærksomhed omkring tennissporten, hvilket kan aflæses i medlemstilgang og gode resultater.

I Slagelse Tennisklub har man endvidere taget skolereformen som en god udfordring og etableret et samarbejde med SFO-ordningerne og skolerne i Slagelse – og den vej igennem fået inkluderet tennis i bevægelsestimerne.

Slagelse Kommune er så begejstret for engagementet, at der er indgået en treårig aftale om medfinansiering af SFO-tennis samt implementering af tennis på det kommende sportscollege i Slagelse.

I forbindelse med Davis Cup-landskampen mod Sverige i uge 44 blev der afholdt et Davis Cup Kids Day-arrangement anført af dygtige kræfter i Slagelse Tennisklub. Seks skoler fra kommunen konkurrerede mod hinanden, og de seks skoler fik efterfølgende overdraget i alt 12 minitennissæt med henblik på at øge interessen og muligheden for at spille tennis.

Slagelse Tennisklub fastholder deslige medlemmerne – ikke mindst ved at sætte de unge mennesker i fokus. Alle spørges ind til deres ambitioner og fremtidige roller i klubben, såsom: Træner, referee, organisator eller elitespiller.

Resultatet er, at flere af de unge spillere får ansvar og større tilknytning til klubben, ligesom frivilligheden blomstrer.

Som det fremgår af videoen herover, har Slagelse Tennisklub fået etableret fire orange Play & Stay-baner, og senest er der opført en slåmur samt tre røde Play & Stay-baner på kunstgræs til glæde for alle medlemmer og gæster.

Hvad angår turneringer, er Slagelse Tennisklub en kæmpe katalysator. Til gavn for hele Tennisdanmark, og indtægterne fra turneringsaktiviteterne reinvesteres.

Årets Tennisklub 2015 = Slagelse Tennisklub

 

 

 

Share This